"Тролейбусен Транспорт" ЕООД - Перник

Линия N20

Маршрутно разписание на тролейбусна линия N20 "Центъра - Кралевски път"

 

 Делнични дни

От Центъра

5.45 : 6.15 : 6.45 : 7.00 : 7.15 : 7.30 : 7.45 : 8.00 : 8.15 : 8.30 : 8.45 : 9.00 : 9.15 : 9.30 : 

9.45 : 10.00 : 10.15 : 10.30 : 10.45 : 11.00 : 11.15 : 11.30 : 11.45 : 12.00 : 12.15 : 12.30 : 

12.45 : 13.00 : 13.15 : 13.30 : 13.45 : 14.00 : 14.15 : 14.30 : 14.45 : 15.00 : 15.15 : 15.30 : 

15.45 : 16.00 :16.15 : 16.30 : 16.45 : 17.00 : 17.15 : 17.30 : 17.45 : 18.00: 18.15 : 18.30 :

18.45 : 19.00 : 19.15 : 19.30 : 19.45 : 20.00 :  20.15 : 20.30 : 21.00 : 21.30 : 22.00

От кралевски път

5.00 : 5.30 : 6.00 : 6.30 : 6.45 : 7.00 : 7.15 : 7.30 : 7.45 : 8.00 : 8.15 : 8.30 : 8.45 : 9.00 :

9.15 : 9.30 : 9.45 : 10.00 :10.15 : 10.30 : 10.45 : 11.00 : 11.15 : 11.30 : 11.45 : 12.00 :

12.15 : 12.30 : 12.45 : 13.00 : 13.15 : 13.30 : 13.45 : 14.00 : 14.15 : 14.30 : 14.45 : 15.00 :

15.15 : 15.30 : 15.45 : 16.00 :16.15 : 16.30 : 16.45 : 17.00 : 17.15 : 17.30 : 17.45 :18.00 :

18.15 : 18.30 :18.45 : 19.00 : 19.15 : 19.30 : 19.45 : 20.00 :  20.15 : 20.45 : 21.15

 

Събота, неделя и национални празници

От Центъра

6.45 : 7.15 : 7.45 : 8.15 : 8.45 : 9.15 : 9.45 : 10.15 : 10.45 : 11.15 : 11.45 : 12.15 : 

12.45 : 13.15 : 13.45 : 14.15 : 14.45 : 15.15 : 15.45 : 16.15 : 16.45 : 17.15 : 17.45 :

18.15 : 1845 : 19.15 : 19.45 : 20.15 : 20.45 : 21.15 :  22.00

От кралевски път

6.00 : 6.30 : 7.00 : 7.30 : 8.00 : 8.30 : 9.00 : 9.30 : 10.00 : 10.30 : 11.00 : 11.30 :

12.00 : 12.30 : 13.00 : 13.30: 14.00 : 14.30 : 15.00 : 15.30 : 16.00 : 16.30 : 17.00 :

17.30 : 18.00 :18.30 : 19.00 : 19.30 : 20.00 : 20.30 : 21.00

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg